18 November 2009

Bahan Bacaan

Mungkin hari pertama kita jumpa penyelia, perkata yang akan diulang-ulang ialah “baca, baca, baca ....”. Dengan semangat berkobar-kobar, kita baca semua benda. Tetapi bila semua soalan asas ditanya oleh penyelia tidak boleh dijawap. Sekali lagi penyelia akan kata “baca, baca, baca ....”.

Pasti kita akan tanya diri sendiri, dimanakah silapnya usaha kita selama ini. Kita kerja kuat, tetapi tiada impak, hampeh. Adakah cara belajar semasa undergrad tidak sama dengan belajar pasca siswazah?

Banyak faktor sebenarnya, antaranya silap bahan bacaan. Bagi pelajar baru, tidak perlu terus membaca kertas jurnal. Biasanya kertas jurnal terlalu memdalam terus kepada objektif kajian, tanpa pendahuluan asas. Tidak perlu berlagak ikut pelajar-pelajar senior membaca kertas jurnal.

Pertama pelajar baru mesti tahu halatuju kajiannya. Kedua pelajar mesti tahu menyelami kekuatan dan kekangan penyelidikan penyelia masing-masing. Kekuatan penyelia bergantung kepada pengetahuan, pengalaman dan peralatan. Semua ini boleh dilihat melalu tesis.

Pelajar baru mestilah baca sekurang-kurang satu tesis PhD pelajar seliaan penyelianya. Jika penyelia masih baru, minta dari penyelia mana-mana tesis yang hampir sama dengan kajian yang akan dijalankan ini. Biasanya penyelia akan ada tesis-tesis dari penyelianya dahulu. Atau setidak-tidaknya baca laporan Projek Tahun Akhir dibawah penyeliannya. Jika penyelia tidak mempunyai apa-apa walaupun laporan Projek Tahun Akhir, awas! Anda akan jadi tikus putihnya. Anda mungkin akan dijadikan korban pertama! Hahaha...

Bila membaca tesis, kita akan faham halatuju, susuratur (flow) dan sasaran kerja kita. Disamping itu kita boleh ‘membaca’ minda dan kaedah penyeliaan (research design) penyelia kita. Tidak perlulah penyelia kita cakap berulang-ulang benda yang sama kepada pelajar-pelajarnya. Pelajar sendiri mesti pro-aktif.

Keburukan membaca tesis senior ialah pelajar akan terikat dengan struktur tesis senior. Takut mengubah strukturnya kerana takut salah, takut tidak diterima etc oleh penyelia. Ini akan menyebabkan idea tidak kreatif, terikat dengan paradigma tesis lama. Sementara itu, kecenderungan meniru atau plagiat amat tinggi.

Apabila kita faham secara menyeluruh skop kajian, berpindahlah kepada membaca kertas jurnal yang diterbitkan oleh kumpulan penyelidikan kita.


Garisan bawah

Banyak-banyak nak baca, tanya orang yang banyak baca apa yang nak dibaca.


No comments:

Post a Comment