27 June 2011

Tuesday with Morrie

Buku ini bercerita mengenai kuliah di luar dewan kuliah oleh Prof. Morrie dengan bekas anak muridnya.


Subjeknya berkisar tentang kehidupan, tiada exam... cuma guru menunggu kematian.

No comments:

Post a Comment