26 December 2010

MyBrain15


Syarat Utama MyPhD
Memiliki Ijazah Sarjana atau setaraf yang diiktiraf oleh IPTA dengan CGPA minima 3.00. Bagi mereka yang tiada kelayakan sarjana, perlu mempunyai pencapaian CGPA minima 3.50 di peringkat sarjana muda atau
pengalaman berkerja berkaitan mengikut tempoh yang diluluskan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
Cover yuran dan elaun RM2.3k/month - untuk pelajar awam (tidak berkerja) 

Syarat Utama MyMaster
Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan CGPA minima 2.75
Cover fee sahaja

Details

No comments:

Post a Comment