21 June 2010

Tulis Paper | Intro to Beginner

Sebelum bincang jauh dalam bab ini, ada beberapa kenyataan perlu dibuat:

i. Kertas jurnal sasaran ini cuma IF bawah dari 4.00, tetapi termasuk dalam 10% dalam kategori2 oleh ISI. Bukanlah sasaran yang macam Science atau Nature tu.

ii. Memang susah untuk kertas jurnal diterima disini (ya memang susah), hanya yang cekal dan tabah sahaja dapat.

Apa yang akan dibincang di sini mungkin menjadi sangat mudah bagi pelajar kita di luar negara. Mereka mempunyai cukup kemudahan, alat dan pengaruh penyelia. Bagi pelajar yang membuat MSc/PhD dalam negara ini mungkin amat susah. Takpalah di mana bumi dipijak, di sini juga kerja kena siap.

Kesusahan yang paling ketara ialah peralatan. Mungkin kita ada peralatan tersebut, terdapat terpaksa beratur untuk menggunakannya. Dan tidak semua yang kita rancang akan menjadi, maknanya kita kena ulang eksperimen lagi. Bila kata nak ulang ini, maknanya kena tunggu 6 bulan lagi baru dapat pusingan kita.

Kaedah untuk menyediakan kertas jurnl ini sama juga dengan MENULIS KERTAS JURNAL PERTAMA. Setelah diterima kertas jurnal pertama (IF rendah) dan dengan semangat menulis berkhobar2 bolehlah terus menulis kertas jurnal kedua (IF tinggi).
Perbezaannya cuma:
i. Mesti ada perbezaan (novelity).
ii. Kajian mestilah fokus dan mendalam, bukan kajian biasa (surface) sahaja.
iii. Data mesti banyak dengan rajah lebih kurang 10 rajah. Data A yang dapat mesti disokong oleh Data B, Data B mesti disokong oleh Data C dan seterusnya. Jangan ada data putus (tidak menyokong antara satu sama lain).
iv. Jika kita ingin menghantar ke jurnal pendek (Short Communication), data tidak perlu banyak. Tetapi data mesti mempunyai keaslian dan perbezaan berkualiti.
v. Mesti ada persamaan metamatik, persamaan kimia atau prinsip fizik. Setinggi ilmu kejuruteraan, mesti di sokong oleh ilmu sains.
vi. Mesti mempunyai model atau mekanisma proses yang berlaku.

Garisan bawah
Yang penting kita mencuba, kegagalan... memangnya teman kita.

No comments:

Post a Comment